Liigu sisu juurde
logo
EN ET
Projektid Voyager 1 Voyager 2 Pathfinder 1

Pathfinder 1

Nordic Stream Group OÜ arendamas innovatiivset raudteepraami projekti, mille eesmärgiks on ühendada Soome raudteevõrgustik teiste Euroopa Liidu riikide omaga ning olla tulevikus Rail Baltic rajatava raudtee pikenduseks, kasutades selleks raudteepraami raudteeujuvsillana. Tänu raudteepraami poolt pakutavale raudteeühendusele on klientidel võimalik vähendada kaupade ümberlaadimiskulusid sadamates ning lühendada nende sihtkohani transportimise aega.

Projekti käivitus 2023. aastal, mil valmis raudteepraami M/L „SEARAIL“ kontseptuaalne projekt, mille valmistas Ukraina firma „Maritime Engineering Bureau“, kes on projekteerinud ka enamuse maailmas täna kasutusel olevatest raudteepraamidest. Laev on innovaatiline –  lisaks pea-ja abimasinatele, mis töötavad roheammoniaagi ja merediisli hübriidlahendusena, on laeval ka oma päikesepark ning tuulegeneraatorid.

Laev kasutab kütusena ligi 19 000 tonni roheammoniaaki aastas, mille tarnijaks on OÜ Derivaat NH3. Laev on 220 meetrit pikk, 29 meetrit lai ning selle süvis on 6,5 meetrit. Laeva peatekil on 1100 meetrit raudteed nii 1520 mm kui ka 1435 mm laiusega, kuhu on võimalik üheagselt paigutada 77 raudteetingvagunit. Tegemist on Ropax tüüpi raudteepraamiga, kuhu lisaks raudteevagunitele on võimalik laadida ka veo- ning sõiduautosid ja lisaks veel selle peatekile 228 40’ konteinerit. Laeval on 382 kohta reisijate, veoautojuhtide  ja meeskonna jaoks.

Eesmärk on alustada kaupade transportimist raudteepraami abil kasutades selleks nii Soomes kui ka Balti riikides olemasolevat 1520 mm raudteetaristut ning teostada 1435 mm raudteele ümberlaadimist ( ja vastupidi) Kaunases. Rail Baltic projekti käivitumisel, mis on kavandatud 2030.aastaks, toimuks kaupade laadimine ja/või ümberlaadimine Soomes.

Projekti käivitamine on kavandatud 2027/2028 aastal.

Võta ühendust: nordicstreamgroup.com